Chilocorus bipustulatus – Okrajka dwuplamka

Coccinellidae – Biedronkowate
Ciało czarne, błyszczące. Na pokrywach rząd czerwonych, nieregularnych plamek.

Łódź Źródłowa ( moja działka ) 21.03.2015

Łódź  – Źródłowa ( moja działka ) 21.03.2015

Młynek 25.04.2013

Łódź – Młynek 25.04.2013

Młynek 25.04.2013

Łódź – Młynek 25.04.2013

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Lasy, parki, zagajniki, zadrzewienia, zarośla; chętnie pośród drzew iglastych
  3. Wymiary. Długość ciała  2.5-4 mm
  4. Aktywność. Marzec- październik. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Mszyce i czerwce oraz ich jaja; głównie tarczniki Diaspididae
  7. Podobne. Przede wszystkim Chilocorus renipustulatus, u którego plamy na pokrywach są zwykle większe i bardziej zwarte
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Ch.bipustulatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply