Chilocorus renipustulatus – Okrajka okrągłoplamka

Coccinellidae – Biedronkowate
Ciało czarne, lśniące. Na pokrywach dwie okrągławe pomarańczowe plamy.

Widzew 11.03.2011

Łódź – Widzew 11.03.2011

Widzew 11.03.2011

Łódź – Widzew 11.03.2011

Belgia 23.04.2011 Fot. Gilles San Martin

Widzew 11.03.2011

Łódź – Widzew 11.03.2011

Rezerwat Grądy nad Lindą 07.05.2020

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zadrzewienia (zwłaszcza jarzębinowe), zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Marzec- listopad. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Belgia, Polska – łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Mszyce, czerwce, oraz ich jaja
  7. Podobne. U Chilocorus bipustulatus plamy są mniej zwarte; są zwykle mniejsze i jest ich więcej, ułożonych w cienką linię
  8. Uwagi. Pasożytem żywiącym się hemolimfą larw i poczwarek jest muchówka Phalacrotophora fasciata
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Gilles San Martin avidal
  10. Ch.renipustulatus w bazie BioMap

Belgia 20.06.2014 Fot. Gilles San Martin


avidal

Leave a Reply