Coccidula rufa – Mnożyca rdzawa

Coccinellidae – Biedronkowate
Głowa, przedplecze i pokrywy czerwonopomarańczowe, pokryte krótkimi, jasnymi włoskami. U podstawy pokryw, przy szwie pokryw znajduje się rozległa, choć mało wyrazista ciemna plama.

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

Polana Polichno 19.06.2016

  1. Liczebność. Uznawana za pospolitą, niemniej niełatwo ją odnaleźć
  2. Biotop. Wilgotne zarośla, łąki i polany, mokradła, torfowiska oraz wydmy śródlądowe
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-3 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie ( Ponidzie ), zachodniopomorskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy afidofagiczne
  7. Podobne. U Coccidula scutellata w tylnej części każdej z pokryw  znajduja się dodatkowe dwie ciemne plamy. Przy braku opatrzenia można ją pomylić z jedną z form barwnych Subcoccinella vigintiquatuorpunctata. Podobne są także łyszczynkowate z rodzaju Epuraea, które można odróżnić min. po buławkowatych czułkach i braku owłosienia na przedpleczu i pokrywach
  8. Uwagi. Autorem jednej z obserwacji jest Andrzej Hańca
  9. C.rufa w bazie BioMap
C rufa

Gąski 08.08.2011 Fot. Andrzej Hańca

C.rufa.

Gąski 08.08.2011 Fot. Andrzej Hańca

C.rufa

Gąski 08.08.2011 Fot. Andrzej Hańca

 

Leave a Reply