Scymnus auritus – Skulik dębowik

Coccinellidae – Biedronkowate
Głowa brązowopomarańczowa, u samic niekiedy z czarnym obrzeżeniem podstawy. Przedplecze samicy czarne z wąskim, pomarańczowobrunatnym obrzeżeniem przedniej krawędzi; przedplecze samca brunatnopomarańczowe z rozległą, czarną, półokrągłą plamą. Scutellum czarne. Pokrywy czarne z bardzo wąskim, czarnym podkreśleniem części wierzchołkowej.

Sc auritus

Kraków 08.05.2019 Samiec Fot. Maksymilian Syratt

Sc.auritus

Kraków 08.05.2019 Widoczne bruantnopomarańczowe obrzeżenie wierzchołków pokryw Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany
  2. Biotop. Lasy ( zwłaszcza o charakterze parkowym ), zarośla, polany, ogrody. Przebywa głównie w listowiu drzew ( w tym regularnie dębów ) i krzewów; chętnie na spodniej stronie liści
  3. Wymiary. Długość ciała 2-2.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimują imagines pod korą drzew; często gromadnie
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy polują najchętniej na roztocze
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju różniące się szczegółami ubarwienia – i tak np. u Scymnus ater głowa jest czarna, a u Scymnus ferrugatus wierzchołki pokryw są pomarańczowobrunatne. Nieco podobny jest także Stethorus pusillus
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Maskymilian Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Jaroslav Vetrovec
  10. S.auritus w bazie BioMap

Dodaj komentarz