Sospita vigintiguttata – Dołęga

Coccinellidae – Biedronkowate
Przedplecze czarne, rzadziej rudopomarańczowe z pięcioma białymi plamami; plamy na bokach przedplecza w kształcie litery „C”. Pokrywy czarne lub sporadycznie rudopomarańczowe – na każdej z nich 10 plam (w tym dwie plamy stykające się ze sobą) o barwie od niemal białej, poprzez bladożółtą aż do intensywnie żółtej.

Okuninka 08.07.2020 Fot. capricornus

Sospita

Konstancin-Jeziorna 02.04.2006 Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita, liczna lokalnie
  2. Biotop. Wilgotne łąki i polany, lasy bagienne, doliny rzeczne i brzegi stojących zbiorników wodnych, łozowiska, mokradła; chętnie przebywa na olszach i – nieco rzadziej – na wierzbach
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6.5 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej fenologicznej wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, lubelskie. Na Wyżynie Łódzkiej rzadka
  6. Pokarm. Imagines i larwy są drapieżne; polują na mszyce i ich larwy, oraz na inne pluskwiaki równoskrzydłe (np. koliszki)
  7. Podobne. Łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Teresa Stolarczyk capricornus

avidal

Leave a Reply