Alophus triguttatus – Podgłazek plamiak

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek szeroki, stosunkowo krótki. Na szaro-brązowych pokrywach zmienne w kształcie plamki z jasnych łusek, zwykle z obwódką z ciemnych łusek.

Bystre 22.06.2015

Bystre 22.06.2015

Bystre 22.06.2015

Bystre 22.06.2015

Bystre 22.06.2015

Bystre 22.06.2015

Bystre 22.06.2015 W tej pozycji, niczym jakaś żądłówka, Alophus przeczekiwał ponury, zimny czerwcowy dzień w Bieszczadach

Bystre 22.06.2015 W tej pozycji, niczym jakaś żądłówka, Alophus przeczekuje ponury, zimny czerwcowy dzień w Bieszczadach

  1. Status. Liczny tylko lokalnie
  2. Siedlisko. Wilgotne skraje lasów, ziołorośla, polany; znajdywany na roślinach zielnych, w trawie, pod mchem i pod kamieniami
  3. Wymiary. Długość ciała 5.7-10 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Bieszczady; wykazywany z rozproszonych stanowisk w znacznej części kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy fitofagiczne. Wśród roślin żywicielskich wymienia się mniszek, sadziec konopiasty, żywokost, babkę lancetowatą
  7. Podobne. Przede wszystkim Alophus weberi
  8. Uwagi. Oznaczenie profesor Marek Wanat
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
  10. A.triguttatus w bazie BioMap
A.triguttatus

Bystre 24.06.2015


avidal

Leave a Reply