Brachytemnus porcatus

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek szeroki i krótki. Oczy lekko wypukłe. Przedplecze o niemal równoległych bokach; szerokość i długość przedplecza mniej więcej takie same. Punktowanie przedplecza grube i głębokie. Ubarwienie pokryw zmienne – zwykle czarne, rzadziej częściowo lub całkowicie kasztanowo-brązowe. Pokrywy z głębokimi rzędami punktowań oraz z błyszczącymi, drobno punktowanymi międzyrzędami – punktowanie dotyczy zatem zarówno zagoników jak i międzyrzędów. Czułki krótkie, czerwono-brązowe; człony wierzchołkowe tworzą nieco spłaszczona buławkę.

Francja 29.09.2021 Fot. Gilles San Martin

Francja 29.09.2021 Fot. Gilles San Martin

  1. Liczebność. Rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane
  3. Wymiary. Długość ciała 2.9-3.8 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień, a także cieplejsze dni zimowe. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce przypuszczalnie na całym obszarze, lecz nielicznie
  6. Pokarm. Larwy żerują w drewnie drzew iglastych
  7. Podobne. Na pierwszy rzut oka łatwo pomylić go z kornikami z podrodziny Scotylinae (odmienne, zwykle płytsze punktowanie ciała) a zwłaszcza z krócieńcami z rodzaju Rhyncolus (długość przedpelcza ewidentnie większa od jego szerokości)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Gilles San Martin
  9. B.porcatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply