Echinodera hypocrita

Curculionidae – Ryjkowcowate
Poprzednio w rodzaju Acalles. Ryjek długi i dość masywny, bardzo silnie zakrzywiony do dołu. Przedplecze masywne, przewężone w przedniej części, na bokach z mniej lub bardziej intensywnie żółtymi pasami utworzonymi z żółtych łusek. Pokrywy wyraźnie bruzdkowane, brązowe lub czarne z wyraźnie zaznaczoną, kontrastowo białą bądź żółtą, falistą przepaską przedwierzchołkową – przepaska ta nie dochodzi do bocznych krawędzi pokryw. W przedniej części pokryw występuje para drobnych, owalnych żółtych plam, która jednak często zanika.

Góry Stołowe 06.06.2022 Fot. capricornus

Góry Stołowe 06.06.2022 Fot. capricornus

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, zasiedla głównie tereny górskie i podgórskie
  2. Biotop. Lasy, parki im ogrody ze starymi drzewami liściastymi. Imagines regularnie znajdowane na silnie przegrzybiałych pniach drzew liściastych, zwłaszcza tych o twardym drewnie
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Góry Stołowe
  6. Pokarm. Larwy rozwijają się w martwym drewnie drzew liściastych. Silne powiązanie imagines z pleśniejącym materiałem roślinnym nasuwa przypuszczenie, że chrząszcze te są przynajmniej fakultatywnie mykofagiczne
  7. Podobne. Niektóre gatunki z  rodzaju Acalles, które można odróżnić m.in. po kształcie, szerokości i intensywności jasnej przepaski na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – capricornus
  9. Uwagi 2. Identyfikacja profesor Marek Wanat
  10. E.hypocrita w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply