Hypera plantaginis – Ziołomirek odlotek

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek długi i stosunkowo masywny. Przedplecze szersze, niż u większości innych gatunków z rodzaju – dwa szerokie, podłużne, brązowe pasy rozdzielone jasną linią zwykle zachodzą aż na podstawy pokryw. Pokrywy szarawe, lub żółtobrązowawe, na ogół z rozległymi zaciemnieniami na bokach. Na brązowych pasach na przedpleczu, oraz miejscowo na pokrywach widoczne są przy zbliżeniach drobne kępki jasnych, odstających łusek – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Uda przy wierzchołkach nieco ciemniejsze od rdzawobrązowych goleni. Czułki, tak jak golenie, są rdzawobrązowe. Potrafi latać.

H.plantaginis

Cieszyn 02.07.2019 Fot. Slavko

  1. Liczebność. Szeroko rozpowszechniony i lokalnie liczny
  2. Biotop. Łąki, pola, pastwiska, przydroża, przytorza, murawy, skraje lasów, mokradła, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 3.8-5 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na bobowatych – zjadają kwiaty i liście; być może także na babkowatych
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju; mimo to identyfikacja na podstawie fotografii terenowych na ogół jak najbardziej wykonalna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Slavko
  9. Uwagi 2. Identyfikacja petrel
  10. H.plantaginis w bazie BioMap

Rodzaj Hypera - Ziołomirek


avidal

Leave a Reply