Lixus myagri – Kulczanka

Curculionidae – Ryjkowcowate
Stosunkowo krępa i masywna kulczanka. Pokrywy wyraźnie szersze od przedplecza, o rozchylonych końcach, szaro owłosione, jaśniejsze na bokach.

Młoszowa 03.08..2014 Fot. Rafał Celadyn

Młoszowa 03.08..2014 Świeżo wypoczwarczony, niewybarwiony osobnik   Fot. Rafał Celadyn

Młoszowa 24.04.2014 Fot. Rafał Celadyn

Młoszowa 24.04.2014 Fot. Rafał Celadyn

Młoszowa 03.08..2014 Fot. Rafał Celadyn

Młoszowa 03.08..2014 Fot. Rafał Celadyn

  1. Status. Bardzo rzadka, znany z co najwyżej kilkunastu stanowisk
  2. Siedlisko. Łąki, przydroża, rowy, brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 8-14 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Oligofagiczne larwy żerują w łodygach m.in. gorczyczników i rzepich
  7. Podobne. Kilka innych spośród 16 gatunków krajowych kulczanek
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Rafał Celadyn
  9. L.myagri w bazie BioMap
Młoszowa 24.04.2014 Fot. Rafał Celadyn

Młoszowa 24.04.2014 Fot. Rafał Celadyn


Rodzaj Lixus - Kulczanka


avidal

Leave a Reply