Magdalis nitida – Wałczyk świerkowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek stosunkowo długi, lekko zakrzywiony ku dołowi, dłuższy u samicy. Oczy płaskie. Ubarwienie ciała czarne, jedynie czułki są brunatne. Przedplecze bardzo gęsto i grubo punktowane. Na przednich udach krótkie, zębowate wyrostki.

Niemcy- Altenahr 24.05.2021 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 3-5 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Larwy rozwijają się w gałęziach świerków, rzadziej modrzewi i sosen
  7. Podobne. Inne czarne gatunki z rodzaju różnią się w zależności od gatunku ubarwieniem czułków, wypukłymi oczami, czy brakiem zęba na przednim udzie – identyfikacja obarczona znacznym ryzykiem błędu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. M.nitida w bazie BioMap

Rodzaj Magdalis - Wałczyk


avidal

Leave a Reply