Otiorhynchus fullo – Opuchlak mozaikowy

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek krótki i szeroki (szerszy niż dłuższy), z zaznaczonym żeberkiem wierzchołkowym. Pokrywy i przedplecze ciemnobrunatne lub rdzawobrązowe z mozaiką plam utworzonych z białych łusek. Przedplecze z licznymi, grubymi ziarenkami, które zlewają się ze sobą na bokach przedplecza; boki przedplecza zaokrąglone. Nogi czerwonobrązowe. Przednie golenie z rzędem drobnych ząbków na wewnętrznej krawędzi. Przednie uda zgrubiałe, z wydatnym zębem,

Austria – Korneuburg 26.06.2022 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki i lokalny
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, ogrody, sady, parki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.2-7.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce w płd-wschodniej części kraju
  6. Pokarm. Liście rozmaitych krzewów i drzew, zwłaszcza dębów i śliw. Larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Inne opuchlaki o marmurkowanych pokrywach, które można odróżnić po detalach ubarwienia ciała, rzeźbie przedplecza oraz/lub braku ząbków na goleniach i udach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. O.fullo w bazie BioMap

Rodzaj Otiorhynchus - Opuchlak


avidal

Leave a Reply