Otiorhynchus kollari – Nadrach zielarz

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek masywny, na końcu płatkowato rozszerzony. Przedplecze silnie punktowane. Pokrywy żeberkowane. Nogi czerwone, lub brązowoczerwone. Uda – zwłaszcza przednie – zgrubiałe; na przednim udzie drobny kolcowaty wyrostek.

Pieniny 21.05.2022 Fot. Barnaba

Pieniny 21.05.2022 Fot. Barnaba

Soblówka 27.05.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Soblówka 27.05.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Soblówka 27.05.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Soblówka 27.05.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. W zasięgu występowania zwykle liczny
  2. Biotop. Skraje lasów, brzegi rzek i potoków, zarośla, ziołorośla. Gatunek górski
  3. Wymiary. Długość ciała 6.6-9.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Beskidy, Pieniny. Występuje także w Bieszczadach. Na Wyżynie Łódzkiej z pewnością nieobecny
  6. Pokarm. Żeruje na rozmaitych krzewach i roślinach zielnych. Larwy polifagiczne, zerują na korzeniach
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza bliźniaczo podobny Otiorhynchus equestris 
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Barnaba Grzegorz Gierlasiński
  9. O.kollari w bazie BioMap

Rodzaj Otiorhynchus - Opuchlak


avidal

Leave a Reply