Otiorhynchus kollari – Nadrach zielarz

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek masywny, na końcu płatkowato rozszerzony. Przedplecze silnie punktowane. Pokrywy żeberkowane. Nogi czerwone, lub brązowoczerwone. Uda – zwłaszcza przednie – zgrubiałe; na przednim udzie drobny kolcowaty wyrostek.

Soblówka 27.05.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Soblówka 27.05.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Soblówka 27.05.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

Soblówka 27.05.2014 Fot. Grzegorz Gierlasiński

  1. Liczebność. W zasięgu występowania zwykle liczny
  2. Biotop. Skraje lasów, brzegi rzek i potoków, zarośla, ziołorośla. Gatunek górski
  3. Wymiary. Długość ciała 6.6-9.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Beskidy. Występuje także w Bieszczadach. Na Wyżynie Łódzkiej z pewnością nieobecny
  6. Pokarm. Żeruje na rozmaitych krzewach i roślinach zielnych. Larwy polifagiczne, zerują na korzeniach
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza bliźniaczo podobny Otiorhynchus equestris 
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Grzegorz Gierlasiński
  9. O.kollari w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply