Otiorhynchus pinastri – Opuchlak dołkowany

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek krótki i szeroki. Pokrywy i przedplecze smoliście czarne. Przedplecze z licznymi, bardzo grubymi ziarenkami, które nie łączą się ze sobą w podłużne bruzdki – są izolowane. Odwłok pękaty. Pokrywy z rzędami głębokich , dużych dołków. Nogi czarne. Przednie uda zgrubiałe; ząbki na przednich udach bardzo drobne, na ogół niedostrzegalne na fotografiach terenowych.

Austria – Steiermark 10.07.2018 Fot. gernotkunz

Austria – Graz 04.10.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki i sporadycznie obserwowany – samce nie obserwowane w niektórych populacjach; gatunek częściowo partenogenetyczny
  2. Biotop. Doliny rzeczne, przydroża z ziołoroślami, polany, zarośla, ugory. Gatunek górski
  3. Wymiary. Długość ciała 3.9-5 mm
  4. Aktywność. Marzec – sierpień; pojedyncze osobniki do października
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce wyłącznie na południu kraju, zwłaszcza w Bieszczadach
  6. Pokarm. Liście rozmaitych roślin zielnych, krzewów i drzew. Larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Inne całkowicie czarne opuchlaki, które są jednak zwykle większe i można je odróżnić po rzeźbie przedplecza i pokryw i wielkości zęba na przednim udzie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. O.pinastri w bazie BioMap

Rodzaj Otiorhynchus - Opuchlak


avidal

Leave a Reply