Otiorhynchus tristis

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek szeroki, na końcu płatowato zgrubiały – cecha diagnostyczna rodzaju. Ciało czarne. Drobne guzki (ziarenka) na przedpleczu silnie spłaszczone. Na pokrywach wydłużone plamki ze złocistych łusek. Zębowate wyrostki na przednich udach duże i wyraźne.

Knybawa 08.05.2010 Fot. Alek Brzozowski

Knybawa 08.05.2010 Fot. Alek Brzozowski

Lubiszewo 15.06.2013 Fot. Alek Brzozowski

Lubiszewo 15.06.2013 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Nierzadki
  2. Siedlisko. Skraje lasów, ogrody, parki, zarośla, przydroża, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 6.8-8.2 mm
  4. Aktywność. Marzec – sierpień
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Żeruje na pączkach liściowych i liściach malin, oraz rozmaitych roślin zielnych. Larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Inne czarne gatunki z rodzaju – mimo to osobniki niewytarte nietrudne do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Alek Brzozowski
  9. O.tristis w bazie BioMap

Rodzaj Otiorhynchus - Opuchlak


avidal

Leave a Reply