Phyllobius pyri – Naliściak gruszkowy

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ciało pokryte włoskami głównie miedzistej barwy. Ryjek krótki i szeroki. Przedplecze zaokrąglone, nieco węższe od szerokości pokryw.

Łazy 08.06.2023 Fot. Adrian Peplak

Niemcy – Bausenberg 25.04.2019 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Status. Pospolity
  2. Siedlisko. Lasy i ich skraje, zarośla, polany, parki, ogrody, łąki, murawy, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-7 mm
  4. Aktywność. Marzec – czerwiec
  5. Lokalizacja. Niemcy, Polska – lubuskie, śląskie
  6. Pokarm. Liście drzew i krzewów liściastych. Larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Przede wszystkim Phyllobius vespertinus, który różni się stosunkowo szerszym ryjkiem i również szerszym, bardziej zaokrąglonym przedpleczem; dawniej te dwa gatunki były zsynonimizowane. Ich rozróżnienie wymaga opatrzenia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adrian Peplak Marek R.Swadzba Lucyna Bugiera
  9. P. pyri w bazie BioMap

Chociszewo 12.04.2022 Fot. Lucyna Bugiera


Rodzaj Phyllobius - Naliściak


avidal

Leave a Reply