Platypus cylindrus – Wyrynnik dębowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Poprzednio w rodzinie Platypodidae zdegradowanej do rangi podrodziny Platypodinae. Ciało owalne, smukłe, brunatnoczerwone. Głowa duża, nie zakryta przedpleczem. Przedplecze prostokątne z krótką, podłużną bruzdą w tylnej części. Pokrywy wyraźnie żeberkowane z regularnym punktowaniem; w części wierzchołkowej żółtawo oszczecone.

P.cylindrus

Zielona Góra 18.07.2019 Fot. Ryszard Orzechowski

Pl.cylindrus

Gryżyna 17.07.2015 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Lokalny LC
  2. Biotop. Lasy liściaste i mieszane, oraz parki i ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5.5 mm ( wg niektórych źródeł do 6.5 mm )
  4. Aktywnośćd wczesnej wiosny do jesieni – rójka przypada na czerwiec i lipiec. Zimują imagines i larwy
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines żerują w drewnie dębów, buków, jesionów i innych drzew liściastych o twardym drewnie. Larwy mycetofagiczne, odżywiają się symbiotyczną pleśnią, którą przerośnięte są ściany chodników
  7. Podobne. Liczne korniki o zwykle jednak bardziej krępej budowie ciała i często ukrytej pod przedpleczem głowie – nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
  9. P.cylindrus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply