Polydrusus impar

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek krótki i szeroki. Trzonki czułków osadzone na bokach ryjka. Ubarwienie ciała zielone (rzadziej brązowe), z metalicznym połyskiem. Łuski na pokrywach wydłużone, lancetowate. Czułki i nogi brązowo-czerwone; na przednich udach małe, zębowate wyrostki.

Pol.impar

Kraków 31.05.2019 Fot. Maksymilian Syratt

P.impar

Kraków 31.05.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Lokalny; na południu kraju bywa liczny
  2. Siedlisko. Lasy iglaste, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 6.2-8 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Imagines zjadają igły świerków, sosen lub modrzewi. Larwy żerują na korzeniach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzajów Polydrusus i Phyllobius (czułki osadzone na wierzchniej powierzchni ryjka)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Robert Lasecki
  10. P.impar w bazie BioMap

Rodzaj Polydrusus - Obryzg


avidal

Leave a Reply