Polydrusus pterygomalis – Obryzg leszczynowiec

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek krótki i szeroki. Trzonki czułków osadzone na bokach ryjka – cecha diagnostyczna rodzaju. Głowa, tułów i pokrywy zielone; pokrywy z jasnymi, lekko odstającymi włoskami. Rozstaw oczu większy od rozstawu nasady czułków. Nogi żółto-brązowe, na przednich udach brak zębowatych wyrostków. Czułki żółto-brązowe.

Tczew 02.07.2008 Fot. Alek Brzozowski

Tczew 02.07.2008 Fot. Alek Brzozowski

Tczew 02.07.2008 Fot. Alek Brzozowski

Tczew 02.07.2008 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status Nierzadki na południu kraju, poza tym obserwowany nieregularnie i nieczęsto. Występuje w całej Polsce
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5.5 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Imagines zjadają pączki liściowe i kwiaty rozmaitych drzew i krzewów liściastych. Larwy żerują na ich korzeniach
  7. Podobne. Liczne inne zielone obryzgi różniące się m.in. szerokością rozstawu oczu (mniejszy od rozstawu nasady czułków u Polydrusus formosus), obecnością zęba na przednim udzie (w tym u Polydrusus impar), czy też stopniem przylegania włosków na pokrywach. Podobne są też naliściaki z rodzaju Phyllobius (czułki osadzone na wierzchniej powierzchni ryjka)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Miłosz Mazur
  10. P.pterygomalis w bazie BioMap

Rodzaj Polydrusus - Obryzg


avidal

Leave a Reply