Rhinusa asellus

Curculionidae – Rykowcowate
Dawniej pod nazwą Gymnetron asellus. Ryjek czarny, długi, zwłaszcza u samicy. Przedplecze i pokrywy czarne, pokryte żółtymi lub białymi włoskami; wytarte osobniki niemal czarne. Na tyle pokryw 3-ci zagonik połączony z zagonikiem 6-tym. Uda stosunkowo silnie zgrubiałe.

Rh asellus

Burzenin 19.06.2017

R.asellus

Burzenin 19.06.2017

R asellus

Burzenin 19.06.2017

  1. Liczebność. Dawniej rzadki, obecnie w odpowiednich biotopach często spotykany
  2. Biotop. Suche tereny otwarte z roślinami żywicielskimi, w tym murawy kserotermiczne, ugory, przydroża, przytorza, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5.6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Park Krajobrazowy Warty i Widawki ( łódzkie )
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na dziewannach ( larwy zjadają nasiona )
  7. Podobne. Kilka innych ryjkowców
  8. Uwagi. Identyfikacja petrel
  9. R.asellus w bazie BioMap

Leave a Reply