Sitophilus oryzae – Wołek ryżowy

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ciało cylindryczne, kasztanowobrązowe. Ryjek relatywnie masywny (zwłaszcza u samca) i długi, lekko zakrzywiony ku dołowi; czułki osadzone w nasadowej części ryjka. Przedplecze uderzająco długie w porównaniu do pokryw – cecha diagnostyczna rodzaju. Punktowanie przedplecza gęste i głębokie; poszczególne punkty słabo wydłużone, okrągłe. Na pokrywach widoczne cztery jaśniejsze od tła, rozmyte plamy.

Malezja-Kuala Lumpur – Wrzesień 2019 Fot. msone

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Magazyny i silosy zbożowe, spichlerze, mieszkania; gatunek synantropijny
  3. Wymiary. Długość ciała 2.3 – 3.9 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Malezja
  6. Pokarm. Imagines i larwy żywią się ziarnami ryżu
  7. Podobne. W Polsce notowano występowanie jeszcze 3 innych wołków, również synantropijnych. Najbardziej podobny Sitophilus zeamais różni się budową genitaliów i zwykle jest nieco jaśniejszy. U najbardziej znanego Sitophilus granarius punktowanie przedplecza jest mniej gęste, a poszczególne punkty są wydłużone
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ryszard Orzechowski Ricosz
  9. S.oryzae w bazie BioMap

Rodzaj Sitophilus - Wołek


avidal

Leave a Reply