Stereocorynes truncorum – Króciec wielożerny

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ciało wydłużone, cylindryczne, zwykle kasztanowo-brązowe. Ryjek masywny, skierowany do dołu. Przedplecze głęboko i gęsto punktowane. Pokrywy z rzędami równomiernie rozłożonych dołków. Czułki krótkie; człon wierzchołkowy buławkowato zgrubiały i zwykle nieco jaśniejszy od pozostałych

Cieszyn 01.06.2020 Fot. Slavko

Cieszyn 01.06.2020 Fot. Slavko

  1. Status. Nie zalicza się do gatunków pospolitych, jednak lokalnie bywa liczny – zwłaszcza w południowej części kraju
  2. Siedlisko. Lasy; spotykane także w drewnianych konstrukcjach budynków, zwłaszcza zaniedbanych
  3. Wymiary. Długość ciała 2.8-3 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Śląskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują w wilgotnym, zagrzybionym, choć często wciąż twardym drewnie drzew liściastych, rzadziej iglastych
  7. Podobne. Inne gatunki z podrodziny Cossoninae
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Slavko
  9. Uwagi 2. Identyfikacja petrel
  10. S.trucnorum w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply