Tachyerges stigma/Tachyerges pseudostigma

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek silnie wygięty ku dołowi. Oczy położone bardzo blisko siebie – stykają się ze sobą. Ubarwienie ciała jednolicie czarne łącznie z czułkami i nogami – tylko scutellum pokryte jasnymi łuskami. Dwa bliźniacze gatunki nie do rozróznienia na fotografiach terenowych

Las żeromiński 31.05.2021

Łódź – BRUS 17.05.2021

Las żeromiński 31.05.2021

Las żeromiński 31.05.2021

  1. Liczebność. Pospolite
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, mokradła,  brzegi zbiorników wodnych; preferują tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała T.stigma 2.3-3.1 mm, T.pseudostigma 2.5-2.7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień -wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na liściach olsz, brzóz, leszczyn, wierzb i topól
  7. Podobne. Gatunki z rodzaju Rhamphus również mają stykające się ze sobą oczy, ale ich czułki są częściowo żółobrązowe. U Orchestes jota scutellum jest czarne, a za nim pojawia się jasna plamka
  8. Uwagi. Identyfikacja osobnika z BRUS-u Aneta Itczak
  9. T.stigma w bazie BioMap
  10. T.pseudostigma w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply