Thryogenes nereis

Curculionidae – Ryjkowcowate
Ryjek długi, zakrzywiony do dołu; czułki osadzone w szczytowej części ryjka. Między czołem o nasadą ryjka brak dołka – lub dołek bardzo płytki (wskazany widok z boku). Przedplecze nieznacznie węższe od nasady pokryw, po środku rdzawo-brązowe, na bokach żółtawe. Ubarwienie pokryw zmienne – zwykle jednak brunatna, w zarysie prostokątna plama środkowa kontrastuje z żółtym tłem. Uda bez zębowatych wyrostków.

Belgia 01.05.2022 Fot. Gilles San Martin

Belgia 01.05.2022 Fot. Gilles San Martin

  1. Liczebność. Rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Brzegi wód, szuwary, torfowiska, mokradła, podmokłe łąki, rowy melioracyjne
  3. Wymiary. Długość ciała 2.9-4.2 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Belgia
  6. Pokarm. Imagines żywią się kwiatami i miękkimi częściami łodyg oczeretów oraz ponikła błotnego. Larwy żerują w łodygach
  7. Podobne. Pozostałe 3 krajowe gatunki z rodzaju są bardzo trudne do rozróżnienia. U Thryogenes scirrhosus i Thryogenes festucae przedplecze jest wyraźnie węższe od nasady pokryw. Niemal identyczny Thryogenes fiorii różni się obecnością dołka przy nasadzie czułków. Podobne są także gatunki z rodzaju Dorytomus (uda z zębowatym wyrostkiem)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Gilles San Martin
  9. T.nereis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply