Anthrenus museorum – Mrzyk muzealny

Dermestidae – Skórnikowate
Ciało owalne, ciemne. Na przedpleczu i pokrywach charakterystyczny deseń z białych i żółtych łusek; jasne m.in. tylne kąty przedplecza i pole przed scutellum.

A.museorum

Łódzki Ogród Botaniczny 24.05.2018

Widzew 22.04.2014

Łódź – Widzew 22.04.2014

Widzew 22.04.2014

Łódź – Widzew 22.04.2014

Widzew 22.04.2014

Łódź – Widzew 22.04.2014

  1. Status. Pospolity w całym kraju
  2. Siedlisko. Tereny ruderalne, łąki, ugory, przydroża; także budynki
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3.6 mm. Larwa dorasta do 5-6 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik, w pomieszczeniach cały rok
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy żerują na resztkach organicznych pochodzenia zwierzęcego
  7. Podobne. Inne mrzyki, np. Anthrenus polonicus, Anthrenus fuscus, Anthrenus verbasci, różnią się m.in. proporcjami członów czułków oraz deseniem na pokrywach i przedpleczu; szczególny problem mogą sprawić osobniki wytarte
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. A.museorum w bazie BioMap
Anthrenus sp.

Łódzki Ogród Botaniczny 23.03.2019 Larwa Anthrenus sp. na platanie


avidal

Leave a Reply