Anthrenus picturatus

Dermestidae – Skórnikowate
Stosunkowo pękaty mrzyk o deseniu na pokrywach charakterystycznym dla gatunku.

Łódź 14.03.2016

Łódź 14.03.2016

Łódź 14.03.2016

Łódź 14.03.2016

Łódź 14.03.2016

Łódź 14.03.2016

A.picturatus

Łodź – Polesie 04.04.2016

  1. Liczebność. Obecnie dość pospolity i liczny. W Polsce podgatunek A.picturatus makolskii
  2. Biotop. Głównie budynki, nieco rzadziej poza nimi – na łąkach, ugorach, przydrożach, gdzie żerują na kwiatach
  3. Wymiary.  Długość ciała 3.5-5 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec; w pomieszczeniach od lutego
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują na martwej materii organicznej pochodzenia zwierzęcego
  7. Podobne. Kilka innych mrzyków o nieco odmiennym deseniu na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply