Anthrenus scrophulariae – Mrzyk krostowiec

Dermestidae – Skórnikowate
Ciało owalne, pokryte różnobarwnymi łuskami tworzącymi charakterystyczny dla gatunku deseń na przedpleczu i na pokrywach.

Austria – Leibnitz 07.03.2015 Fot. gernotkunz

  1. Status. Pospolity i liczny w całym kraju
  2. Siedlisko. Łąki, ugory, tereny ruderalne, przydroża, przytorza, skraje lasów, polany, parki, ogrody; rzadziej dziuple, ptasie gniazda, mieszkania, domy i budynki gospodarcze
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3.8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec; w pomieszczeniach zamkniętych cały rok
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – świętokrzyskie, lubuskie
  6. Pokarm. Imagines zjadają pyłek i nektar; chętnie z kwiatów wilczomleczów. Larwy żerują na martwej materii organicznej pochodzenia zwierzęcego
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Marek Nowacki avidal
  9. A.scrophulariae w bazie BioMap
Anthrenus sp. larva

Łódzki Ogród Botaniczny 23.03.2019 Larwa Anthrenus sp.

Anthrenus

Sielpia 03.05.2018

Lubinicko 29.05.2019 Fot. Marek Nowacki

Anthrenus.

Sielpia 03.05.2018


avidal

Leave a Reply