Anthrenus scrophulariae – Mrzyk krostowiec

Dermestidae – Skórnikowate
Ciało owalne, pokryte różnobarwnymi łuskami tworzącymi charakterystyczny dla gatunku deseń na przedpleczu i na pokrywach.

Anthrenus

Sielpia 03.05.2018

Anthrenus.

Sielpia 03.05.2018

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Łąki, ugory, tereny ruderalne, przydroża, przytorza, skraje lasów, polany, parki, ogrody; rzadziej dziuple, ptasie gniazda, mieszkania, domy i budynki gospodarcze
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3.8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec; w pomieszczeniach zamkniętych cały rok
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines zjadają pyłek i nektar; chętnie z kwiatów wilczomleczów. Larwy żerują na martwej materii organicznej pochodzenia zwierzęcego
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. A.scrophulariae w bazie BioMap
Anthrenus sp. larva

Łódzki Ogród Botaniczny 23.03.2019 Larwa Anthrenus sp.


avidal

Leave a Reply