Attagenus punctatus – Szubak plamkowany

Dermestidae – Skórnikowate
Ciało owalne, intensywnie czarne. Na przedpleczu i na pokrywach kontrastowe plami z białych włosków – na przedpleczu para dużych plam przy tylnych kątach i kilka mniejszych z przodu i po środku przedplecza. Na każdej z pokryw 9, lub 10 plamek; plamki przy szwie pokryw (5) są większe od plamek przy zewnętrznych krawędziach pokryw. Mniejsze plamki mogą zanikać, a większe rozrywać na dwie mniejsze.

Gryżyna 23.04.2015 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Rzadki, sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Głównie lasy; znajdowany min. w ptasich dziuplach
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – lipiec. Zimują imagines i larwy
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Imagines melitofagiczne (pyłkożerne). Larwy żywią się szczątkami organicznymi pochodzenia zwierzęcego
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
  9. A.punctatus w bazie BioMap

Maks Syratt

Leave a Reply