Dermestes undulatus – Skórnik

Dermestidae – Skórnikowate
Ciało owalne, czarne. Przedplecze z wyraźnymi pomarańczoworudawymi włoskami. Pokrywy pokryte wzorkiem z szarych plamek. Scutellum żółtawe. Spód ciała w znacznej mierze biały.

Łódź – Lublinek 16.05.2017

  1. Liczebność. Szeroko rozmieszczony i nierzadki
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla; chętnie w pobliżu budynków gospodarczych usytuowanych na skraju terenów leśnych – ja spotkałem go na drewnianym domku dla królików
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6.5 mm
  4. Aktywność. Niemal cały rok, za wyjatkiem mroźnych dni zimowych
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na martwych kręgowcach oraz na wysuszonych szczątkach organicznych pochodzenia zwierzęcego. Postaci dorosłe pożerają również jaja i poczwarki owadów
  7. Podobne. Znacznie liczniejszy Dermestes murinus różni się barwą owłosienia przedplecza
  8. D.undulatus w bazie BioMap

Dodaj komentarz