Megatoma undata – Obwiązek

Dermestidae – Skórnikowate
Ciało podłużne, pokrywy o równoległych bokach, a na nich faliste białe przepaski. Czułki 11-członowe, buławkowate.

Łódź Źródłowa 14.05.2013

Łódź Źródłowa 14.05.2013

Łódź Źródłowa 14.05.2013

Łódź Źródłowa 14.05.2013

Las wiączyński 21.04.2020 Na leśnej pułapce na dzika

  1. Status. Pospolity, ale niezbyt często obserwowany. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, gdzie przebywa w zmurszałym drewnie, w dziuplach, czy w opuszczonych chodnikach innych chrząszczy; lubi środowisko podkorowe
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, małopolskie
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują m.in. w pszczelich ulach, gdzie żywią się prawdopodobnie odpadkami organicznymi, a także w gniazdach dzikich pszczół
  7. Podobne. Chrząszcz raczej łatwy do rozpoznania
  8. M.undata w bazie BioMap
  9. Uwagi. Autorzy obserwacji – Magdalena Williams (która po znalezieniu kokonów cierpliwie prześledziła i pięknie uwieczniła proces rozwojowy, dzięki czemu mogę go pokazać na zdjęciach poniżej) oraz avidal
M.undata

Kalwaria Zebrzydowska – 28.01.2019 Fot. Magdalena Williams

m.undata

Kalwaria Zebrzydowska – 31.01.2019 W rurce trzcinowej Fot. Magdalena Williams

M.undata larva

Kalwaria Zebrzydowska – Maj 2019 Fot. Magdalena Williams

M.undata

Kalwaria Zebrzydowska 23.04.2019 Fot. Magdalena Williams

M.undata

Kalwaria Zebrzydowska 04.05.2019 Fot. Magdalena Williams

Meg.undata

Kalwaria Zebrzydowska 05.05.2019 Fot. Magdalena Williams

Megat.undata

Kalwaria Zebrzydowska 06.05.2019 Fot. Magdalena Williams

M.undata

Kalwaria Zebrzydowska 12.05.2019 Fot. Magdalena Williams

Meg.undata

Kalwaria Zebrzydowska 12.05.2019 Trojaczki Fot. Magdalena Williams


avidal

Leave a Reply