Agabus uliginosus – Ruczajnik gładki

Dytiscidae – Pływakowate
Ciało owalne, wypukłe, silnie lśniące i gładkie. Uwaga – spotyka się samice z wyraźną, intensywną rzeźba wierzchu ciała ; nie wiem jednak czy takie osobniki występują w naszym kraju. Ubarwienie ciała czarne z kasztanowymi akcentami na głowie (nadustek, żuwaczki, niewyraźne plamy w szczytowej części głowy, blisko przedniej krawędzi przedplecza) oraz na brzegach przedplecza i pokryw. Nogi i czułki czerwonobrązowe. Boczne obrzeżenie przedplecza relatywnie szerokie i mocno zgrubiałe (szersze i masywniejsze niż u większości innych gatunków z rodzaju).

Łódź – Dolina Olechówki 02.06.2021

Łódź – Dolina Olechówki 02.06.2021

Łódź – Dolina Olechówki 02.06.2021

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Niewielkie leśne i torfowiskowe płytkie zbiorniki wodne z bogatą roślinnością szuwarową (w tym okresowe); rzadziej większe i głębsze akweny
  3. Wymiary. Długość ciała 6.8-8 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Zimują imagines  (na dnie zbiornika, w mule lub w wilgotnej ściółce)
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i pełzające po dnie i po roślinach larwy są drapieżne – polują na drobne organizmy wodne; larwy pożerają głównie mało ruchliwe organizmy (larwy, skąposzczety)
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju. Rodzaj Agabus należy do bardzo trudno oznaczalnych na zdjęciach terenowych – na ogół jest to wręcz niemożliwe (cechy diagnostyczne to m.in mikrorzeźba pokryw, detale budowy goleni i pazurków stóp oraz kształt skrzydełek zapiersia, które znajdują się na spodzie ciała) . Zdjęcia mogą przedstawiać inny gatunek. Bardzo podobne są również grążaki z rodzaju Ilybius
  8. Uwagi. Identyfikacja Rafał Celadyn (jako gatunek prawdopodobny)
  9. A. uliginosus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply