Isorhipis melasoides

Eucnemidae – Goleńczykowate
Ciało smukłe, w zarysie cylindryczne. Głowa czarna. Przedplecze czarne lub kasztanowo-brunatne o prostej przedniej krawędzi ora z z bruzdą centralną, relatywnie szeroką przy podstawie przedplecza. Podstawa przedplecza ze stosunkowo głębokim wcięciem. Scutellum czarne. Pokrywy długie i wąskie, czarne lub rudo-brązowe. Nogi rufo-brązowe. Czułki rudo-brązowe, grzebykowate; u samca człony od 4-ego począwszy silnie rozłożyste, przypominające poroże.

Luksemburg 29.05.2023 ♀ Fot. Gilles San Martin

Luksemburg 29.05.2023 ♀ Fot. Gilles San Martin

Luksemburg 29.05.2023 ♀ Fot. Gilles San Martin

  1. Status. Zdecydowanie rzadki i bardzo sporadycznie obserwowany. W Polsce na rozproszonych, nielicznych stanowiskach – obecny m.in. w Puszczy Białowieskiej
  2. Siedlisko. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 4.8-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Luksemburg
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Larwy są ksylofagiczne – żerują w drewnie buków, olsz i grabów, rzadziej innych drzew liściastych
  7. Podobne. W Polsce występuje także Isorhipis marmottani, u którego bruzda centralna na przedpleczu jest nieco krótsza i węższa przy podstawie przedplecza, a wcięcie na podstawie przedplecza płytsze. Isorhipis nigriceps w Polsce nie występuje (bruzda centralna krótsza, nie dochodzi do połowy długości przedplecza). Melasis buprestoides można odróżnić m.in po lekko łukowatej przedniej krawędzi przedplecza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Gilles San Martin
  9. I.melasoides w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply