Haliplus ruficollis – Flisak stawowiec

Haliplidae – Flisakowate
Głowa i przedplecze żółte. Przedplecze z ciemniejszą od tła plamką przy przedniej krawędzi i ze stosunkowo słabo zaznaczonymi bruzdkami przy podstawie. Pokrywy od bladożółtych po żółtobrązowe z ciemnymi, nieregularnymi plamkami, ciemno rowkowane. Nogi i czułki żółte.

Ustanów 21.072022 Fot. Władysław Kapler

  1. Liczebność. Pospolity – najliczniejszy z rodzaju
  2. Biotop. Brzegi stawów, rowy melioracyjne, podmokłe łąki, rozlewiska, mokradła, słonawiska
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-2.9 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines wszystkożerne, żywią się glonami, drobnymi skorupiakami, skąposzczetami i jajami stawonogów. Larwy żywią się glonami
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza Haliplus sibiricus i Haliplus heydeni – wiarygodna identyfikacja na podstawie fotografii terenowych jest bardzo trudna lub wręcz niemożliwa
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Władysław Kapler
  9. H.ruficollis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply