Platycis minutus

Lycidae – Karmazynkowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne z trzema wgłębieniami – jednym z przodu i dwoma po bokach. Pokrywy ogniście czerwone, podłużnie bruzdkowane, delikatnie żeberkowane poprzecznie. Nogi czarne. Czułki czarne z rozjaśnionymi wierzchołkami ( 1, lub 2 człony apikalne ), zauważalnie dłuższe u samca.

P.minutus

Łódzki Ogród Botaniczny 18.08.2018

Las wiączyński 23.08.2016

Las wiączyński 23.08.2016

  1. Liczebność. Szeroko rozpowszechniony i nierzadki, lecz spotykany zwykle pojedynczo i nieregularnie
  2. Biotop. Głównie wilgotne lasy, sporadycznie aleje, parki i ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 5-10 mm
  4. Aktywność. Sierpień i wrzesień; rzadziej już w lipcu, a nawet w czerwcu
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy są drapieżne; polują w murszejącym drewnie
  7. Podobne. Dzięki charakterystycznie ubarwionym czułkom łatwy do identyfikacji
  8. P.minutus w bazie BioMap

Leave a Reply