Dolichosoma lineare

Melyridae
Ciało uderzająco smukłe, szaro ubarwione. Długość przedplecza wyraźnie przekracza jego szerokość. Nogi i czułki czarne ( rzadziej szaroczarne ). Czułki u samców dłuższe niż u samic.

D.lineare

Rezerwat Krzyżanowice 20.05.2019

D lineare

Rezerwat Krzyżanowice 20.05.2019

D.lineare

Rezerwat Krzyżanowice 13.06.2018 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity, lokalnie liczny
  2. Biotop. Suche łąki i ugory, zbocza, murawy kserotermiczne, murawy psammofilne, skraje lasów, polany, wydmy śródlądowe
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Ponidzie. W okolicach Łodzi zdecydowanie rzadki
  6. Pokarm. Imagines są melitofagiczne ( żywią się pyłkiem kwiatowym )
  7. Podobne. Charakterystyczny. Jedyny krajowy gatunek z rodzaju
  8. Uwagi. Autorem jednej z obserwacji jest Ryszard Orzechowski
  9. D.lineare w bazie BioMap

Leave a Reply