Dolichosoma lineare

Melyridae
Ciało uderzająco smukłe, szaro ubarwione. Długość przedplecza wyraźnie przekracza jego szerokość. Nogi i czułki czarne (rzadziej szaroczarne). Czułki u samców dłuższe niż u samic.

Długie 18.06.2022 Fot. Arek Gawroński

D.lineare

Rezerwat Krzyżanowice 20.05.2019

D lineare

Rezerwat Krzyżanowice 20.05.2019

D.lineare

Rezerwat Krzyżanowice 13.06.2018 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity, lokalnie liczny
  2. Biotop. Suche łąki i ugory, zbocza, murawy kserotermiczne, murawy psammofilne, skraje lasów, polany, wydmy śródlądowe
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie, pomorskie, lubuskie
  6. Pokarm. Imagines są melitofagiczne (żywią się pyłkiem kwiatowym)
  7. Podobne. Charakterystyczny. Jedyny krajowy gatunek z rodzaju
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Arek Gawroński Ryszard Orzechowski avidal
  9. D.lineare w bazie BioMap

Rezerwat Mierzeja Sarbska 04.07.2021 Ciężarna ♀

Długie 18.06.2022 Fot. Arek Gawroński

Rezerwat Mierzeja Sarbska 04.07.2021 ♀


avidal

Leave a Reply