Mycetophagus atomarius – Ścier nahubiak

Mycetophagidae – Ścierowate
Ciało owalne. Głowa i szerokie, silnie i gęsto punktowane przedplecze są ciemnobrunatne do czarnych. Apikalny człon czułków stosunkowo krótki, 1,5 razy dłuższy od członu przedostatniego i wyraźnie krótszy od dwóch członów poprzedzających łącznie. Na pokrywach zmienny, lecz mimo to charakterystyczny dla gatunku deseń pomarańczowych, lub żółtych plam; u formy melanistycznej pokrywy w większości brunatnoczarne ze znacznie zredukowanym barwnym wzorem ograniczonym zwykle do pary plam barkowych i pary plamek na pokrywach.

Las wiączyński 15.05.2021

Austria 01.05.2021 Fot. gernotkunz

  1. Status. Nierzadki
  2. Siedlisko. Lasy, stare parki i ogrody; zasiedla przegrzybiałe pnie i  owocniki hub nadrzewnych
  3. Wymiary. Długość ciała 4-4.6 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień/październik. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – łódzkie
  6. Pokarm. Imagines i larwy mykofagiczne. Larwy rozwijają się w owocnikach grzybów nadrzewnych, rzadziej naziemnych
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju różniące się detalami ubarwienia, szerokością głowy i stosunkiem długości członów czułków; typowa forma barwna nietrudna do rozpoznania. Bodaj najłatwiej pomylić go z Mycetophagus multipunctatus
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz avidal
  9. M.atomarius w bazie BioMap

Łódź – BRUS 27.04.2020

Łódź – BRUS 27.04.2020


avidal

Leave a Reply