Mycetophagus decempunctatus – Ścier dziesięcioplamek

Mycetophagidae – Ścierowate
Ciało owalne. Głowa i przedplecze czarne lub ciemnobrunatne. Pokrywy czarne, żółto plamkowane. W przedniej części pokrywy duża plama barkowa oraz sąsiadująca z nimi, znacznie mniejsza plama bliżej szwu pokryw – plama ta może zanikać lub zlewać się z plamą barkową. W tylnej części każdej z pokryw trzy owalne pary przedwierzchołkowe, które mogą łączyć się w przepaskę poprzeczną, oraz plama wierzchołkowa. W połowie długości pokryw trudno dostrzegalna, najmniejsza ze wszystkich plama brzeżna. Poza plamami nasadowymi na pokrywach zwykle wyodrębnionych jest 10 żółtych plam – stąd nazwa gatunkowa. U formy melanistycznej pokrywy tylko z żółtymi plamami barkowymi i ewentualnie ze słabo zaznaczoną plama za połową długości pokryw; pozostałe elementy desenia ulegają redukcji. Wierzchołkowy człon czułków zauważalnie dłuższy od dwóch członów go poprzedzających. Nogi i czułki rudobrązowe.

Austria 21.06.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadko, sporadycznie obserwowany – mimo to opisywany jako pospolity
  2. Biotop. Lasy, stare parki i ogrody; zasiedla przegrzybiałe pnie i owocniki hub nadrzewnych
  3. Wymiary. Długość ciała 4-4.5 mm
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień/październik; apogeum pojawu od kwietnia do sierpnia
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce znajdowany głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy mycetofagiczne. Larwy rozwijają się w owocnikach żagwi gładkiej, włóknouszka promienistego i zapewne innych grzybów nadrzewnych
  7. Podobne. Deseń na pokrywach typowej formy barwnej jest stosunkowo charakterystyczny – w pozostałych przypadkach warto zwrócić uwagę na długość apikalnego członu czułków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. M.decempunctatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply