Pocadius ferrugineus – Pokrytka purchawkowa

Nitidulidae – Łyszczynkowate
Ciało owalne, zwarte, rdzawo-czerwone lub brunatne, wyraźnie owłosione. Pierwszy człon czułków beczułkowato rozszerzony, ostatnie 3 człony czułków tworzą buławkę.

Las Łagiewnikci 05.06.2016

Łódź – Las Łagiewnicki 05.06.2016

Las Łagiewnikci 05.06.2016

Łódź – Las Łagiewnicki 05.06.2016

Las Łagiewnikci 05.06.2016

Łódź – Las Łagiewnicki 05.06.2016

  1. Status. Nierzadki, często spotyka się wiele osobników na jednym stanowisku
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody; przebywa zwykle na grzybach
  3. Wymiary. Długość ciała 2.6-4.8 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimują larwy w owocnikach grzybów
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Imagines i larwy mykofagiczne – najchętniej zasiedlają purchawki i kurzawki, ale także inne grzyby kapeluszowe (w tym borowiki i gołąbki), oraz huby nadrzewne
  7. Podobne. Drugi krajowy gatunek z rodzaju – Pocadius adustus jest jeszcze silniej owłosiony na przedpleczu i pokrywach, zwykle ostatni człon czułków jest u niego ciemniejszy. Oba gatunki często można znaleźć na tym samym owocniku
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. P.ferrugineus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply