Phalacridae – Pleszakowate

Rodzina małych chrząszczy o owalnym, lśniącym ciele. Zasiedlają głównie łąki, polany, ugory, ogrody i inne trawiaste, bądź ukwiecone miejsca. Imagines i larwy roślinożerne – gatunki z rodzaju Olibrus żerują w kwiatostanach roślin złożonych, a gatunki z rodzajów Stilbus i Phalacrus na porażonych przez grzyby trawach i turzycach.
W Polsce 24 gatunki.