Olibrus corticalis – Łysek połyskliwy

Phalacridae – Pleszakowate
Ciało owalne, silnie połyskujące, gładkie. Głowa i przedplecze brunatno-czerwone. Pokrywy słomkowo-brązowe z trójkątnym zaciemnieniem dochodzącym do podstawy przedplecza; szew pokryw delikatnie przyciemniony. Czułki i nogi żółto-brązowe.

O.corticalis

Anglia – Aylesbury 24.12.2019 Fot. Maksymilian Syratt

  1. Status. Zdecydowanie rzadki, obserwowany sporadycznie. W Polsce na rozproszonych stanowiskach, na ogół historycznych
  2. Siedlisko. Łąki, murawy, ogrody i inne tereny z rośliną żywicielską
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-2.9 mm. Larwa 3-4 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec. Zimuje imago pod korą, lub we mchu
  5. Lokalizacja. Anglia
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w kwiatostanach starców i przymiotna kanadyjskiego, a być może także innych astrowatych
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. O.corticalis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply