Onthophagus fracticornis – Zatrawiec brązowawy

Scarabaeidae – Poświętnikowate
Głowa i przedplecze czarne, zwykle z widocznym brązowym połyskiem. Nadustek u samca wydłużony. Boki przedplecza wcięte przed przednimi kątami przedplecza. Pokrywy żółtobrunatne z nieregularnie rozmieszczonymi ciemnymi plamkami. W nasadowej części każdej z pokryw, w 5 międzyrzędzie, brak dużej czarnej plamy. Róg na głowie samca nachylony lub wygięty w kształcie litery „C”; u niektórych, mało wyrośniętych samców róg nie jest wykształcony.

Łuków 04.05.2021 Onthophagus cf. fracticornis Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Pastwiska, łąki, inne otwarte tereny, na których wypasane są krowy i owce
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm
  4. Aktywność. Od kwietnia do września, a nawet października
  5. Lokalizacja. Lubelskie, łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy koprofagiczne
  7. Podobne. Inne zatrawce o żółtobrązowych pokrywach – w tym O.similisO.vacca. Można je odróżnić min. po kształcie nadustka, przedplecza i rogu. U O.nuchicornis w 5 międzyrzędzie pokryw znajduje się duża czarna plama. Identyfikacja na podstawie fotografii terenowych należy do trudnych i niesie ryzyko pomyłki
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Grzegorz Hebda Ricosz avidal
  9. O.fracticornis w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Las żeromiński 31.05.2021

Kwiecień 2009 Samiec - Fot. Grzegorz Hebda

Kwiecień 2009 ♂ – Fot. Grzegorz Hebda


avidal

Leave a Reply