Onthophagus fracticornis – Zatrawiec brązowawy

Scarabaeidae – Poświętnikowate
Głowa i przedplecze czarne, zwykle z widocznym brązowym połyskiem. Nadustek u samca wydłużony. Boki przedplecza wcięte przed przednimi kątami przedplecza. Pokrywy żółtobrunatne z nieregularnie rozmieszczonymi ciemnymi plamkami. W nasadowej części każdej z pokryw, w 5 międzyrzędzie, brak dużej czarnej plamy. Róg na głowie samca nachylony, lub wygięty w kształcie litery „C”; u niektórych, mało wyrośniętych samców róg nie jest wykształcony.

Kwiecień 2009 Samiec - Fot. Grzegorz Hebda

Kwiecień 2009 ♂ – Fot. Grzegorz Hebda

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Pastwiska, łąki, inne otwarte tereny, na których wypasane są krowy i owce
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm
  4. Aktywność. Od kwietnia do września, a nawet października
  5. Lokalizacja. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy koprofagiczne
  7. Podobne. Inne zatrawce o żółtobrązowych pokrywach – O.coenobita, O.similisO.vacca. Można je odróznić min. po kształcie nadustka, przedplecza i rogu. U O.nuchicornis w 5 międzyrzędzie pokryw znajduje się duża czarna plama. Identyfikacja na podstawie fotografii terenowych należy do trudnych i niesie ryzyko pomyłki
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Grzegorz Hebda
  9. O.fracticornis w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Leave a Reply