Onthophagus nuchicornis – Zatrawiec bydlarek

Scarabaeidae – Poświętnikowate
Głowa i przedplecze czarne, czasem z widocznym brązowym połyskiem. Nadustek u samca stosunkowo słabo wydłużony, krótki. Boki przedplecza delikatnie proste (nie wcięte) lub zaokrąglone przed przednimi kątami przedplecza. Pokrywy żółtobrunatne z nieregularnie rozmieszczonymi ciemnymi plamkami. W nasadowej części każdej z pokryw, w 5 międzyrzędzie, znajduje się duża czarna plama – ważna cecha diagnostyczna gatunku, choć przez specjalistów bywa podawana jako wątpliwa. Róg na głowie samca prosty, nie nachylony i nie wygięty w kształcie litery „C”; u niektórych, mało wyrośniętych samców róg nie jest wykształcony.

Tarnów 14.07.2022 Fot. Laura 

Kwiecień 2010 Fot. Grzegorz Hebda

Kwiecień 2010 Fot. Grzegorz Hebda

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Pastwiska, łąki, inne otwarte tereny; chętnie na luźnych glebach. Najczęściej znajdowany w ekskrementach bydła
  3. Wymiary. Długość ciała 6-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Małopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines i larwy są saprofagiczne – w tym głównie koprofagiczne. Poza odchodami ssaków osobniki dorosłe zjadają butwiejące szczątki roślinne i gnijące grzyby
  7. Podobne. Inne zatrawce o żółtobrązowych pokrywach – O.similis, O.fracticornis, O.vacca. Można je odróżnić m.in. po kształcie nadustka, przedplecza i rogu, czy braku ciemnych plam na pokrywach  w 5 międzyrzędzie. Mimo to identyfikacja na podstawie fotografii terenowych należy do trudnych i niesie ryzyko pomyłki
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Grzegorz Hebda Laura
  9. O.nuchicornis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply