Anaspis frontalis – Niekolczyk haczykowiec

Scraptiidae
Ciało owalne. Głowa w przedniej części żółto-pomarańczowa, w tylnej czarna. Przedplecze i pokrywy osobników występujących w Polsce są czarne (na południu Europy pokrywy są zwykle jaśniejsze). Wierzchołki pokryw rozchylone. Przednie uda i golenie żółto-pomarańczowe; środkowe i tylne nogi są ciemniejsze. Pierwsze 4 człony czułków żółte i wyraźnie wydłużone, zwłaszcza w porównaniu do 4-ech członów wierzchołkowych. Na spodzie odwłoka (na 3-ime sternicie) obecne krótkie wyrostki o haczykowatym kształcie – podstawowa cecha diagnostyczna gatunku.

Gniezno 09.06.2022 Fot. Oskar Grobelny

Warszawa 10.05.2021 Fot. Marek W. Kozłowski

  1. Status. Pospolity, liczny w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy i ich skraje, leśne drogi i polany, zarośla, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-4.4 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, wielkopolskie
  6. Pokarm. Pyłek kwiatowy. Larwy żerują w martwym drewnie drzew i krzewów liściastych – są ksylofagiczne lub mykofagiczne
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione gatunki z rodzaju – identyfikację ułatwia ubarwienie czułków, jednak najpewniej gatunek można zidentyfikować na podstawie kształtu wyrostka na 3-im sternicie
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Marek W.Kozłowski Oskar Grobelny
  9. A. frontalis w bazie BioMap

Wyrostki 3-ego sternitu Fot. Oskar Grobelny


avidal

Leave a Reply