Scydmaenidae

Wg niektórych źródeł obecnie w randze podrodziny Scydmaeninae zasilającej rodzinę Staphylinidae.
Małe i bardzo małe (0.5-3 mm, przeważnie 1-2 mm) chrząszcze o często mrówkokształtnej budowie ciała. Zasiedlają leśną ściółkę, mrowiska, nory ssaków, butwiejące drewno, próchnowiska, detrytus roślinny, pryzmy kompostowe… Wiele z nich poluje na roztocze. Biologia większości gatunków poznana fragmentarycznie.
W Polsce co najmniej 42, zwykle mało znane i rzadko obserwowane gatunki.

Leave a Reply