Dendrophagus crenatus

Silvanidae
Ciało grzbietobrzusznie spłaszczone, wydłużone. Przedplecze o długości większej od szerokości, o gładkich, pozbawionych ząbków bokach. Pokrywy żółto-brązowe do brunatnych. Nogi brązowe. Czułki samicy osiągają połowę długości ciała, czułki samca dłuższe – równe 3/4 długości ciała.

Góry Stołowe 05.06.2022 ♂ Fot. capricornus

  1. Status. Rzadki, znany z Puszczy Białowieskiej i z terenów górskich, gdzie miejscami bywa liczny
  2. Siedlisko. Lasy; przebywa zwykle pod korą świerków i innych drzew iglastych oraz buków i grabów. Gatunek borealno-górski, uznawany za relikt lasów pierwotnych
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Góry Stołowe
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce. Larwy żywią się przypuszczalnie sokiem roślinnym i owadzimi ekskrementami
  7. Podobne. Uleiota planata różni się kształtem przedplecza i ząbkowanymi jego bocznymi krawędziami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – capricornus
  9. Uwagi 2. Weryfikacja oznaczenia Bartek Pacuk
  10. D.crenatus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply