Astrapaeus ulmi

Staphylinidae – Kusakowate
Ciało smukłe, w znacznej mierze czarne – czerwone są odsłaniające odwłok pokrywy oraz częściowo tergity 7 i 8. Głowa szeroka, w tylnej części słabo przewężona. Przedplecze gładkie, lśniące o ostrych przednich kątach i łagodnie zaokrąglonych kątach tylnych. Pokrywy w zarysie prostokątne, gładkie, z długimi szczecinami przy krawędziach; punktowanie pokryw nierównomierne – grube i rzadkie w części środkowej, natomiast płytkie i gęste przy szwie pokryw. Skrzydła w pełni rozwinięte. Odwłok często z granatowym połyskiem, gęsto punktowany, ze szczecinkami przy tylnych krawędziach tergitów. Czułki czarne z rozjaśnieniami w części nasadowej i wierzchołkowej.

Cieszyn 27.06.2020 Fot. Slavko

  1. Status. Zdecydowanie rzadki, lokalny EX
  2. Siedlisko. Znajdowany w ogrodach w ściółce, na ciepłych murawach i w pobliżu gniazd ptaków morskich; przebywa zwykle bezpośrednio na ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała 10-15 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Śląskie
  6. Pokarm. ?
  7. Podobne. Inne, podobnie ubarwione gatunki z rodziny – w tym Quedius cinctus i Quedius plagiatus, u których tergity 7 i 8 są czarne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Slavko
  9. Uwagi 2. Identyfikacja angellus
  10. A.ulmi w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply