Domene scabricollis – Podgłazik bukowinowy

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa okrągła, przewężona w tylnej części, czarna, matowa. Głaszczki szczękowe żółte, jasne. Przedplecze jajowate, czarne, matowe. Pokrywy bardzo drobni i gęsto punktowane, czarne z brązowym odcieniem. Odwłok czarny; przy przedniej krawędzi pierwszych 4-ech tergitów widoczna poprzeczne bruzda. Nogi żółtobrązowe; przednie uda silnie zgrubiałe. Czułki żółtobrązowe. Nielotny.

Austria – Lienz 15.06.2013 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki, obserwowany wyjątkowo
  2. Biotop. Lasy reglowe (zwłaszcza buczyny) i ich obrzeża oraz piętro kosodrzewiny; znajdowany pod kamieniami, w ściółce i we mchu
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-7.5 mm
  4. Aktywność. Wczesna fenologiczna wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce we wszystkich stadiach rozwojowych
  7. Podobne. Liczne inne ciemne kusakowate – mimo to nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. D.scabricollis w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply