Lobrathium multipunctum

Staphylinidae – Kusakowate
Ciało silnie wydłużone i lekko spłaszczone. Głowa, przedplecze i pokrywy grubo punktowane. Ubarwienie czarne lub brunatno-czarne, regularnie z ciemnoczerwonym odcieniem. Pokrywy tak długie jak przedplecze (u formy nielotnej) – lub pokrywy dłuższe od przedplecza (u formy uskrzydlonej striatopunctatum). Nogi i czułki rdzawo-żółte.

Belgia 17.11.2022 Fot. Gilles San Martin

Belgia 17.11.2022 Fot. Gilles San Martin

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Gliniaste brzegi wód, podmokłe łąki, mokradła, lasy łęgowe – znajdowany w ściółce, we mchu, pod kamieniami, w mule
  3. Wymiary. Długość ciała 6.7-8 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Belgia. W Polsce głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne. Liczne inne kusakowate o wydłużonym, czerwonawym ciele – w tym z rodzaju Platydomene. Jedyny krajowy reprezentant rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Gilles San Martin
  9. L.multipunctum w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply