Lordithon lunulatus – Nagrzybnik leśny

Staphylinidae – Kusakowate
Znany też pod nazwą grzybotocz leśny. Głowa czarna. Przedplecze żółtopomarańczowe. Skrócone pokrywy czarne z dwoma bladożółtymi plamami w części nasadowej; plamy te nie dochodzą do tylnej krawędzi przedplecza. Odwłok w przedniej części żółtopomarańczowy, w tylnej czarny z bladożółtą przepaską poprzeczną. Nasadowe człony czułków oraz człon wierzchołkowy wyraźnie jaśniejsze od czarnych członów środkowych.

Las wiączyński 07.06.2017

Las wiączyński 07.06.2017

Las wiączyński 07.06.2017

Las wiączyński 07.06.2017

  1. Liczebność. Pospolity, lecz nieczęsto obserwowany
  2. Biotop. Lasy, parki; chętnie odwiedza rozkładające się grzyby kapeluszowe oraz huby
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy muchówek mycetofagicznych
  7. Podobne. Pozostałe krajowe gatunki z rodzaju m.in. L.pulchellus i L.speciosus różnią się ubarwieniem ciała (m.in. plamy na pokrywach są intensywniej żółte i ewidentnie dochodzą do tylnej krawędzi przedplecza, a w tylnej części odwłoka brak bladej przepaski poprzecznej)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. L.lunulatus w bazie BioMap

Łódź – BRUS 26.05.2021

Lordithon

Bukowa Góra 28.06.2019

L.lunulatus

Bukowa Góra 28.06.2019


avidal

Leave a Reply