Oxytelus piceus – Szpecik gębacz

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa czarna, gęsto punktowana. Oczy duże, zwłaszcza u samca – średnica oka nawet dwukrotnie dłuższa od skroni. Przedplecze czarne, o silnie łukowatych tylnych kątach, zaokrąglonej podstawie i niemal prostej przedniej krawędzi. Przedplecze o wyraźnej rzeźbie – podłużne bruzdy dobrze zaznaczone. Pokrywy silnie skrócone, mimo to dłuższe od przedplecza, żółtobrązowe z przyciemnionym szwem. Odwłok czarny. Nogi żółte. Pierwszy człon czułków żółty. Potrafi latać.

Słowenia 09.07.2012 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadko obserwowany, choć szeroko rozsiedlony i zapewne przynajmniej miejscami liczny
  2. Biotop. Polany, łąki, pola, pastwiska, skraje lasów; preferuje tereny otwarte. Znajdowany zwykle przy ekskrementach
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Wczesna fenologiczna wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Słowenia. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce, zwłaszcza w stadium larwalnym
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różniące się w zależności od gatunku mniejszymi oczami, ciemniejszym członem nasadowym czułków i detalami ubarwienia; pokrywy u Oxytelus scluptus są ciemniejsze, czerwonobrązowe. Podobne są także gatunki z rodzaju Anotylus
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. O.piceus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply